Mustafa'nın Blogu

Mustafa Kılınç Blog Sayfası

Access'te RANDOM (rastgele) Veri SQL komut satırı

Eğer Access veritabanıyla çalışıyorsanız ve rasgele veri çekmeni gerektiyse eminim birçok yerde hep aynı kodlarla karşılaşıp durdunuz ve üstelik bir işinize de yaramadı... 

Access veritabanından rasgele veriçekerken biraz daha farklı kodlarla çalışmanız gerekiyor. Aşağıdaki örnek işinizi görecektir.


"SELECT * FROM TABLO ORDER BY RND(Kimlik)"


Ayrıca diğer veritabanları için bilgiyi de yazıya eklemiş olayım, yarım kalmasın :


Select a random row with MySQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RAND()
LIMIT 1

Select a random row with PostgreSQL:

SELECT column FROM table
ORDER BY RANDOM()
LIMIT 1

Select a random row with Microsoft SQL Server:

SELECT TOP 1 column FROM table
ORDER BY NEWID()

Select a random row with IBM DB2

SELECT column, RAND() as IDX 
FROM table 
ORDER BY IDX FETCH FIRST 1 ROWS ONLY

Hata SQL Server: The credentials you provided for the SQL Server Agent service are invalid

SQL server 2008 R2 kurulumu sırasında "The credentials you provided for the SQL Server Agent service are invalid. To continue, provide a valid account and password for the SQL Server Agent service." hatasını alıyorsanız, kullanıcı seçimini tamamlamıyorsunuz demektir.

Hatayı aldığınız sayfadan "same user" yazan tuş yardımıyla, bilgisayarınızdaki kullanıcılara ulaşın ve admin yetkisi olan kullandığınız kullanıcıyı seçerek şifresini de girerek onayladığınızda sorun ortadan kalkacaktır.

Domain REDEMPTIONPERIOD süresi nedir

Zamanında uzatılmayan - yenilenmeyen domainin hakları 30 günlük bir süreç için askıya alınır ve ödeme yapılmasını müteakiben tekrar hizmete açılır. 

Ancak bu süre de aşıldığı taktirde yaklaşık 45 günlük bir süreç için domain adresi REDEMPTIONPERIOD denilen bir süre girer. Bu süreçte tekrar domain'i almak normaline göre 10 kat kadar daha pahalıya mal olmaktadır. 

Bir domain'in ne zaman REDEMPTIONPERIOD sürecinden çıkacağını bu adresten öğrenebilirsiniz.

Hata : 'dropdownlist' öğe listelerinde bulunmadığından geçerli olmayan bir SelectedValue öğesine sahip

Eğer yaptığınız çalışmada

 'dropdownlist' öğe listelerinde bulunmadığından geçerli olmayan bir SelectedValue öğesine sahip. 

hatası alıyorsanız bunun birkaç nedeni olabilir.. Bu hatalardan en sık rastlananını söyleyecek olursak, dropdownlist'e yüklediğiniz value değerinin tipi ile tablodan çekip dropdownliste gösterilmesini istediğiniz kolonun value nin tipinin aynı olmasına dikkat edin. Muhtemelen birisi integer birisi string değer içeriyordur.

SQL Komutları, SQL Syntax

Sürekli kullanılan belli başlı SQL komutlarını aşağıda veriyorum, tabi SQL komutlarında çok daha fazla komut mevcut ancak sürekli kullanılanlar bunlar :


Select Komutu
SELECT "kolon_adi" FROM "tablo_adi"

Distinct (benzerleri alma)
SELECT DISTINCT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"

Where
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "condition"

And/Or - ve/veya
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "simple condition"
{[AND|OR] "simple condition"}+

In
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kolon_adi" IN ('value1', 'value2', ...)

Between
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kolon_adi" BETWEEN 'value1' AND 'value2'

Like
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kolon_adi" LIKE {PATTERN}

Order By
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
[WHERE "condition"]
ORDER BY "kolon_adi" [ASC, DESC]

Count
SELECT COUNT("kolon_adi")
FROM "tablo_adi"

Group By
SELECT "kolon_adi1", SUM("kolon_adi2")
FROM "tablo_adi"
GROUP BY "kolon_adi1"

Having
SELECT "kolon_adi1", SUM("kolon_adi2")
FROM "tablo_adi"
GROUP BY "kolon_adi1"
HAVING (arithematic function condition)

Create Table Statement
CREATE TABLE "tablo_adi"
("column 1" "data_type_for_column_1",
"column 2" "data_type_for_column_2",
... )

Drop Table Statement
DROP TABLE "tablo_adi"

Truncate Table Statement
TRUNCATE TABLE "tablo_adi"

Insert Into Statement
INSERT INTO "tablo_adi" ("column1", "column2", ...)
VALUES ("value1", "value2", ...)

Update Statement
UPDATE "tablo_adi"
SET "column_1" = [new value]
WHERE {condition}

Delete From Statement
DELETE FROM "tablo_adi"
WHERE {condition}

ASP.NET Literal Control Nedir?

ASP.NET projelerimizde kullanabileceğimiz kontrollerden birisi olan Literal kontrol, kodlar aracılığıyla html sonuç almak istediğimizde kullanabileceğimiz bir kontroldür. Daha fazla açıklamak için bir örnek üzerinde anlatayım;

Projenize eklediğiniz bir butona tıklandığında, projenizdeki label'ın kalın ve italik olarak DENEME yazmasını istiyorsunuz, bunun için yazacağınız kod :

Label1.Text="DENEME";


olacaktı... Projenizi çalıştırarak, butona bastığınızda istediğiniz sonucu alacaktınız fakat sayfanın html kaynağına baktığınızdaDENEME

gibi bir ifadeyle karşılaşacaksınız. Kodla yazdığınız alanın dışında gelen bu ifadelerden kurtulmak için size lazım olan kontrol literal kontrol oluyor:

Literal1.Text="DENEME";

html kaynak kodu :


DENEME

ASP.NET Request QueryString Remove-Delete-Sil

ASP.NET projelerinizde bazen response yapmadan query stringlerinizi temizlemeniz gerekebilir ve read only olduğundan direk temizlemeniz mümkün olmaz. Bu durumda aşağıdaki kodlar işinizi görecektir:

System.Reflection.PropertyInfo isreadonly =
  typeof(System.Collections.Specialized.NameValueCollection).GetProperty(
  "IsReadOnly", System.Reflection.BindingFlags.Instance | System.Reflection.BindingFlags.NonPublic);
        isreadonly.SetValue(this.Request.QueryString, false, null);
        
        this.Request.QueryString.Remove("Query1");
        this.Request.QueryString.Remove("Query2");

PrestaShop Türkçe Dil Paketi Yükleme Sorunu

PrestaShop online mağaza kurulumunu gerçekleştirdikten sonra Türkçe dil paketi yükleme sırasında Translation (AdminTranslations) sayfasının dil paketini yüklememesi, hiç işlem yapmaması gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden gerekirse manuel yükleme yapmak ideal bir çözüm olabilir.

Aşağıdaki link'ten Türkçe dil paketini indirebilir

http://blog.mustafakilinc.com/dosyalar/prestashop/tr.gzip 

Aşağıdaki link'ten dil paketini bilgisayarınızda açacak programı indirebilir

http://www.7-zip.org/

bilgisayarınızda açtığınız klasörleri FTP'den direk karşı tarafa yükleyebilirsiniz.


Not : Dil paketi %100 çeviri içermiyor ancak büyük bir kısmı Türkçe. Daha iyisini buldukça link kaynağını güncelleyeceğim.