Mustafa'nın Blogu

Mustafa Kılınç Blog Sayfası

Duygusal Zeka

duygusal zekaHayatta başarılı olmak için zeki olmak yetmez, duygusal zekanın da yüksek olması gerekir.
Duygusal zeka son yıllarda yeni bir kavram olarak ileri sürülmüş olmakla beraber,
eskiden beri bilinen akıllı ve uyumlu davranış özelliklerinden başka bir şey değildir.
İnsanlarla iyi iletişim kurmak, ne zaman ne yapacağını bilmek,
fırsatları iyi değerlendirmek, belirli olumlu bir amaca doğru ilerleyebilmek,
kararlı olmak, gelip geçici esintilerden etkilenmemek gibi nitelik ve becerileri içerir.

Duygusal zekanın belli başlı özellikleri şunlardır:

· Kendini tanıma: Duygusal zekası yüksek olan kişi, duygu ve düşüncelerinin,
tercihlerinin, eğilimlerinin, zayıf ve kuvvetli yanlarının farkındadır.
Yeteneklerini, eğitimin ona sağladığı donanımı bilir. Bunlara dayanarak kararlar alır,
kendine hedefler seçer, yani seçimleri ve amaçları kendiyle ilgili gerçeklerle uyumludur.

· Duygularını kontrol edebilme: Anlık başarılardan, hazlardan uzak durmayı bilir.
Sonradan pişman olacağı duygu patlamalarına kapılmaz, gereksiz atılganlıklar yapmaz.
Karamsar ya da endişeli duygulara kapılmaz, bunların kendisini yapmayı planladığı
işerden uzaklaştırmasına izin vermez. Bunları yatıştırmak ve özümsemek için bir
yol bulabilir. Düşüncelerini ve eylemlerini belirli bir hedefe odaklayabilir.

· Kendiliğinden güdülenme: Kendi hedeflerini kendisi belirler, başkalarının zorlaması
olmaksızın, bunları gerçekleştirmek için tüm çabasını ve yeteneklerini ortaya koyar,
hedefine kilitlenebilir, bundan heyecan ve zevk duyar. Hedeflerin peşinden giderken
geçici hazlarını erteleyebilir. Bir sınava girerken ya da bir çalışmayı yürütürken,
heyecanını başarıyı artıracak şekilde kullanabilir. Başarısızlığa uğradığında umut
ve iyimserliğini korur, yeniden deneyebilir.

· Başkalarının duygularını paylaşma: Diğerlerinin hissettiklerine karşı duyarlıdır.
Kendini onların yerine koyabilir. Böylece karşı tarafın duygularını kavrar ve
derinliği olan, uyumlu bireysel ilişkiler geliştirebilir.

· Toplumsal etkinlik: Kişiler arası çatışmaları çözmekte başarılıdır.
Bir ilişkinin ve grubun nabzını tutar. Dile getirilmemiş paylaşılan duyguları
ifade edebilir. Bir grubun organizasyonunda liderlik nitelikleri sergiler ve
kişiler bunu doğallıkla kabul eder.

Duygusal zeka kalıtsal özellikler, çocukluk deneyimleri ve öğrenme sonucu oluşur.
Bir diğer deyişle, duygusal zekayla ilgili becerilerin çoğu öğrenme ve alıştırmayla
geliştirilebilir.

İleri yaşlarda davranış kalıplarının değiştirilmesi zor ya da imkansızdır.
Mümkün olsa bile, kişi becerilerini kullanacağı alanı ve zamanı yitirmiştir.

Buna karşılık çocukluk ve ilk gençlikte kazanılan tepki biçimleri ve beceriler
yaşam boyu sürer, bu nedenle duygusal zekanın geliştirilmesi en iyi fırsatın
çocukluk dönemi olduğu söylenebilir.