Mustafa'nın Blogu

Mustafa Kılınç Blog Sayfası

SQL Komutları, SQL Syntax

Sürekli kullanılan belli başlı SQL komutlarını aşağıda veriyorum, tabi SQL komutlarında çok daha fazla komut mevcut ancak sürekli kullanılanlar bunlar :


Select Komutu
SELECT "kolon_adi" FROM "tablo_adi"

Distinct (benzerleri alma)
SELECT DISTINCT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"

Where
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "condition"

And/Or - ve/veya
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "simple condition"
{[AND|OR] "simple condition"}+

In
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kolon_adi" IN ('value1', 'value2', ...)

Between
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kolon_adi" BETWEEN 'value1' AND 'value2'

Like
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
WHERE "kolon_adi" LIKE {PATTERN}

Order By
SELECT "kolon_adi"
FROM "tablo_adi"
[WHERE "condition"]
ORDER BY "kolon_adi" [ASC, DESC]

Count
SELECT COUNT("kolon_adi")
FROM "tablo_adi"

Group By
SELECT "kolon_adi1", SUM("kolon_adi2")
FROM "tablo_adi"
GROUP BY "kolon_adi1"

Having
SELECT "kolon_adi1", SUM("kolon_adi2")
FROM "tablo_adi"
GROUP BY "kolon_adi1"
HAVING (arithematic function condition)

Create Table Statement
CREATE TABLE "tablo_adi"
("column 1" "data_type_for_column_1",
"column 2" "data_type_for_column_2",
... )

Drop Table Statement
DROP TABLE "tablo_adi"

Truncate Table Statement
TRUNCATE TABLE "tablo_adi"

Insert Into Statement
INSERT INTO "tablo_adi" ("column1", "column2", ...)
VALUES ("value1", "value2", ...)

Update Statement
UPDATE "tablo_adi"
SET "column_1" = [new value]
WHERE {condition}

Delete From Statement
DELETE FROM "tablo_adi"
WHERE {condition}

ASP.NET Literal Control Nedir?

ASP.NET projelerimizde kullanabileceğimiz kontrollerden birisi olan Literal kontrol, kodlar aracılığıyla html sonuç almak istediğimizde kullanabileceğimiz bir kontroldür. Daha fazla açıklamak için bir örnek üzerinde anlatayım;

Projenize eklediğiniz bir butona tıklandığında, projenizdeki label'ın kalın ve italik olarak DENEME yazmasını istiyorsunuz, bunun için yazacağınız kod :

Label1.Text="DENEME";


olacaktı... Projenizi çalıştırarak, butona bastığınızda istediğiniz sonucu alacaktınız fakat sayfanın html kaynağına baktığınızdaDENEME

gibi bir ifadeyle karşılaşacaksınız. Kodla yazdığınız alanın dışında gelen bu ifadelerden kurtulmak için size lazım olan kontrol literal kontrol oluyor:

Literal1.Text="DENEME";

html kaynak kodu :


DENEME

ASP.NET Request QueryString Remove-Delete-Sil

ASP.NET projelerinizde bazen response yapmadan query stringlerinizi temizlemeniz gerekebilir ve read only olduğundan direk temizlemeniz mümkün olmaz. Bu durumda aşağıdaki kodlar işinizi görecektir:

System.Reflection.PropertyInfo isreadonly =
  typeof(System.Collections.Specialized.NameValueCollection).GetProperty(
  "IsReadOnly", System.Reflection.BindingFlags.Instance | System.Reflection.BindingFlags.NonPublic);
        isreadonly.SetValue(this.Request.QueryString, false, null);
        
        this.Request.QueryString.Remove("Query1");
        this.Request.QueryString.Remove("Query2");

PrestaShop Türkçe Dil Paketi Yükleme Sorunu

PrestaShop online mağaza kurulumunu gerçekleştirdikten sonra Türkçe dil paketi yükleme sırasında Translation (AdminTranslations) sayfasının dil paketini yüklememesi, hiç işlem yapmaması gibi sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Bu yüzden gerekirse manuel yükleme yapmak ideal bir çözüm olabilir.

Aşağıdaki link'ten Türkçe dil paketini indirebilir

http://blog.mustafakilinc.com/dosyalar/prestashop/tr.gzip 

Aşağıdaki link'ten dil paketini bilgisayarınızda açacak programı indirebilir

http://www.7-zip.org/

bilgisayarınızda açtığınız klasörleri FTP'den direk karşı tarafa yükleyebilirsiniz.


Not : Dil paketi %100 çeviri içermiyor ancak büyük bir kısmı Türkçe. Daha iyisini buldukça link kaynağını güncelleyeceğim.

SQL Server Integer Değerleri String gibi Toplama

SQL Server'da oluşturduğunuz bir view'da bir kolona diğer iki kolondan gelen integer değerleri sayısal değil de string gibi yanyana toplamak istiyorsanız :

SayilarTablosu tablonuzda Sayi1 kolonunda 23, Sayi2 kolonunda 11 değerleri olsun aşağıdaki komutla oluşacak view sonucu : 

23, 11, 23 11 

olacaktır.SELECT     Sayi1, Sayi2, CONVERT(varchar(12), Sayi1) + SPACE(1) + CONVERT(varchar(12), Sayi2) AS EXPR1

FROM         dbo.SayilarTablosu

Excel'de Yazıları Toplamak

Excelde basit bir işlem ancak olayı matematiksel düşünüp de + işaretiyle yapmaya çalışınca sonuç çıkmıyor. İki hücredeki yazıları toplayarak bir başka hücreye yazmak istiyorsanız kullanmanız gereken excel komutu  CONCATENATE yani BİRLEŞTİR komutu olmalıdır.

Örnek :

A1 hücresi içeriği : Mektuplarım

A2 hücresi içeriği : geldi mi?

A3=CONCATENATE(SourceData!A1;" ";SourceData!A2) 

Sonuç olarak 

A3 hücresi içeriği : Mektuplarım geldi mi?

Csharp'ta Excel Roundup Özelliğini Kullanma

Excel'deki roundup özelliği basti açıklamasıyla iki sayıdan büyüğünü küçüğüne böldüğümüzde küsüratlı bir değer kalıyorsa bunun bir üstteki tam sayıya yuvarlanmasını sağlar.

Benzer bir özelliği csharp ya da asp.net platformunda kullanmak isteyenler aşağıdaki kodları kullanabilrler :

double  hesaplanan = Math.Ceiling((double)buyuksayi/kucuksayi);


MS SQL Tüm Tabloları Silmek İçin SQL kodu

Veritabanını sağ tıklayarak sql query'ye aşağıdaki kodu yapıştırıp çalıştırmanız yeterli olacaktır.


EXEC xp_cmdshell 'SQLCMD -U -P -Q 'EXEC sp_MSforeachtable @command1 = "DROP TABLE ?"


Access veritabanı kullanıyorsanız DROP TABLE kod bloğunu kullanabilirsiniz.