Mustafa'nın Blogu

Mustafa Kılınç Blog Sayfası

Hacı Şakir Sabunun Sahipleri Kimlerin İsrail Yahudi Malı mı

Posta adresime gelen bir mail nedeniyle araştırma gereği duyduğumda karşıma çıkan sonuç tabiki de beklediğim gibi olmadı... İsminden bekleneceği üzere, 100 yılı aşkın süredir kullandığımız Hacı Şakir Sabun beklediğimiz gibi torunları Türkiye'de yaşayan ve yeni fabrikalar açma planları olan, bizim vatandaşlarımızdan müteşekkil bir firma değilmiş...

http://www.colgate.com.tr/app/Colgate/TR/PC/HomePage.cvsp

yukarıdaki bağlantıdan da takip edilebileceği gibi, Hacı Şakir Sabun firmasının sahipleri Colgate firmasıdır.

İnsan Hacı Şakir Sabunun sahibini de, sabunun kendisi gibi eli yüzü pak, beyaz sakalları olan güler yüzlü bir dede olarak hayal ediyor ne de olsa...


Yarıçap Hesaplama, çember ve daire yarıçapı hesaplama

Bir daire ya da çemberin yarıçapı'nı bulmak için öncelikle, ilgili geometrik şekil hakkında bazı bilgilere sahip olmamız gerekir. Ayrıca yarıçap hesaplama noktasında lazım olacak bir sabitimiz de π (pi) sayısıdır.


π pi sayısının değeri : 3.14 olarak alınabilir. (Aslında virgülden sonra 1 milyon kadar rakam bulunmaktadır.)

İlgili daire-çemberin çevresini ya da alanını biliyorsak, π pi sayısının da yardımıyla basit bir matematiksel işlemle geometrik şeklin yarıçapına ulaşabiliriz.

ÖR:

Soru : Çevresinin uzunluğu 6 m olarak bir çemberin yarıçapını hesaplayın?

Çevre=2πr formülünden (buradaki r yarıçap'a eşittir)

6=2.π.r  olmak üzere

r=3/π  olarak bulunur. π değerini yerine yazarak sayısal değerine ulaşabiliriz.

r= 0,955 m (yani yaklaşık 95 cm olarak bulunur)


ÖR:

Soru : Alanı 10 m^2 (10 metrekare) olan bir dairenin yarıçapını hesaplayın?

Alan=π.r^2 (pi çarpı r kare) olmak üzere

10 =π.r^2 bulunur. r değerini çekersek

r=√10/π  (karekök 10 bölü pi) pi değerini yerine yazarsak

r=1,784m (yaklaşık değer) olarak bulunur.

Takıldığınız nokta olursa sorabilirsiniz, seveseve cevaplarım.

Duygusal Zeka

duygusal zekaHayatta başarılı olmak için zeki olmak yetmez, duygusal zekanın da yüksek olması gerekir.
Duygusal zeka son yıllarda yeni bir kavram olarak ileri sürülmüş olmakla beraber,
eskiden beri bilinen akıllı ve uyumlu davranış özelliklerinden başka bir şey değildir.
İnsanlarla iyi iletişim kurmak, ne zaman ne yapacağını bilmek,
fırsatları iyi değerlendirmek, belirli olumlu bir amaca doğru ilerleyebilmek,
kararlı olmak, gelip geçici esintilerden etkilenmemek gibi nitelik ve becerileri içerir.

Duygusal zekanın belli başlı özellikleri şunlardır:

· Kendini tanıma: Duygusal zekası yüksek olan kişi, duygu ve düşüncelerinin,
tercihlerinin, eğilimlerinin, zayıf ve kuvvetli yanlarının farkındadır.
Yeteneklerini, eğitimin ona sağladığı donanımı bilir. Bunlara dayanarak kararlar alır,
kendine hedefler seçer, yani seçimleri ve amaçları kendiyle ilgili gerçeklerle uyumludur.

· Duygularını kontrol edebilme: Anlık başarılardan, hazlardan uzak durmayı bilir.
Sonradan pişman olacağı duygu patlamalarına kapılmaz, gereksiz atılganlıklar yapmaz.
Karamsar ya da endişeli duygulara kapılmaz, bunların kendisini yapmayı planladığı
işerden uzaklaştırmasına izin vermez. Bunları yatıştırmak ve özümsemek için bir
yol bulabilir. Düşüncelerini ve eylemlerini belirli bir hedefe odaklayabilir.

· Kendiliğinden güdülenme: Kendi hedeflerini kendisi belirler, başkalarının zorlaması
olmaksızın, bunları gerçekleştirmek için tüm çabasını ve yeteneklerini ortaya koyar,
hedefine kilitlenebilir, bundan heyecan ve zevk duyar. Hedeflerin peşinden giderken
geçici hazlarını erteleyebilir. Bir sınava girerken ya da bir çalışmayı yürütürken,
heyecanını başarıyı artıracak şekilde kullanabilir. Başarısızlığa uğradığında umut
ve iyimserliğini korur, yeniden deneyebilir.

· Başkalarının duygularını paylaşma: Diğerlerinin hissettiklerine karşı duyarlıdır.
Kendini onların yerine koyabilir. Böylece karşı tarafın duygularını kavrar ve
derinliği olan, uyumlu bireysel ilişkiler geliştirebilir.

· Toplumsal etkinlik: Kişiler arası çatışmaları çözmekte başarılıdır.
Bir ilişkinin ve grubun nabzını tutar. Dile getirilmemiş paylaşılan duyguları
ifade edebilir. Bir grubun organizasyonunda liderlik nitelikleri sergiler ve
kişiler bunu doğallıkla kabul eder.

Duygusal zeka kalıtsal özellikler, çocukluk deneyimleri ve öğrenme sonucu oluşur.
Bir diğer deyişle, duygusal zekayla ilgili becerilerin çoğu öğrenme ve alıştırmayla
geliştirilebilir.

İleri yaşlarda davranış kalıplarının değiştirilmesi zor ya da imkansızdır.
Mümkün olsa bile, kişi becerilerini kullanacağı alanı ve zamanı yitirmiştir.

Buna karşılık çocukluk ve ilk gençlikte kazanılan tepki biçimleri ve beceriler
yaşam boyu sürer, bu nedenle duygusal zekanın geliştirilmesi en iyi fırsatın
çocukluk dönemi olduğu söylenebilir.

Diyanet İşleri Alo Fetva Numarası 0312 444 1 789

Diyanet İşleri Alo Fetva Hattı Numarası aramasında arama motorlarında binlerce sonuç çıkmasına rağmen numarayı bulmakta zorlanmak garip bir durum. Bu yüzden numarayı direk başlıkta yazdım, ayrıca buradan da yazacak olursam :

Diyanet İşleri Alo Fetva Hattı Numarası :

0312 444 1 789

En Önemli Nokta!

Kendine En Yakın Noktaya Mesafesi
Bir noktanın önemi belirlerken kendisine en yakın olan noktayla mesafesi mutlaka dikkate alınmalıdır. Yanyana duran iki noktadansa birbirinden uzak iki nokta daha fazla öneme sahip olacaktır. Üç nokta yanyana geliyorsa, birinciyle üçüncü veya ikinci arasında bir fark olmayacaktır.

Noktanın Durduğu Yer
Bir cümlenin tamamlanmasıyla ardına koyulan nokta, cümleden önce koyulan noktadan daha önemli olur. Ancak cümle öncesindeki nokta da başka bir cümlenin tamamlanmasıyla koyulmuşsa bu de en az diğer cümle bitişinde bitişinde koyulan nokta kadar önemli demek olacaktır.

Noktanın Önemini Artırıcı Durumlar
Farklı etkenler noktanın önem derecesinde de değişikliğe neden olacaktır. Örneğin soru işaretinin altında kullanılan nokta tek başına kullanılana göre daha önemli fakat ünlem işaretindeki nokta ise soru işaretine göre daha da önemlidir.


En Önemli Nokta!
.