Mustafa'nın Blogu

Mustafa Kılınç Blog Sayfası

Yarıçap Hesaplama, çember ve daire yarıçapı hesaplama

Bir daire ya da çemberin yarıçapı'nı bulmak için öncelikle, ilgili geometrik şekil hakkında bazı bilgilere sahip olmamız gerekir. Ayrıca yarıçap hesaplama noktasında lazım olacak bir sabitimiz de π (pi) sayısıdır.


π pi sayısının değeri : 3.14 olarak alınabilir. (Aslında virgülden sonra 1 milyon kadar rakam bulunmaktadır.)

İlgili daire-çemberin çevresini ya da alanını biliyorsak, π pi sayısının da yardımıyla basit bir matematiksel işlemle geometrik şeklin yarıçapına ulaşabiliriz.

ÖR:

Soru : Çevresinin uzunluğu 6 m olarak bir çemberin yarıçapını hesaplayın?

Çevre=2πr formülünden (buradaki r yarıçap'a eşittir)

6=2.π.r  olmak üzere

r=3/π  olarak bulunur. π değerini yerine yazarak sayısal değerine ulaşabiliriz.

r= 0,955 m (yani yaklaşık 95 cm olarak bulunur)


ÖR:

Soru : Alanı 10 m^2 (10 metrekare) olan bir dairenin yarıçapını hesaplayın?

Alan=π.r^2 (pi çarpı r kare) olmak üzere

10 =π.r^2 bulunur. r değerini çekersek

r=√10/π  (karekök 10 bölü pi) pi değerini yerine yazarsak

r=1,784m (yaklaşık değer) olarak bulunur.

Takıldığınız nokta olursa sorabilirsiniz, seveseve cevaplarım.

Yorum ekle

Loading